takıntılar (okb)

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

Takıntılar (OKB)

Bireyin istemi dışında gelen, uygunsuz olarak yaşanan, belirgin bir kaygı yada strese neden olan yineleyici düşünceler, dürtüler olarak tanımlanan ve bu takıntılara tepki olarak bireyin ortaya koyduğu aynı zamanda katı bir kural gibi kendini yapmaktan alı koyamadığı davranışlar veya zihinsel eylemler ile karakterize bir bozukluktur.

Bu bozukluk Obsesif (takıntılı) kompulsif (zorlantılı) bozukluk olarak adlandırılmaktadır.

Okb’li bireylerin inatçı-yineleyici düşünceleri, imge ve dürtülere verdiği yanıtın kişideki işlevsiz inançlardan etkilendiği ileri sürülmektedir.

 OKB’de kişinin taşıdığı obsesif inançlar ‘abartılmış sorumluluk’, ‘düşüncelerin kontrol edilebilirliğine ilişkin inanç’, ‘düşüncelere önem verme (düşünce-eylem kaynaşması)’, ‘abartılı tehdit algısı’, ‘mükemmeliyetçilik’, ‘belirsizliğe tahammülsüzlük olarak altı ana kümede toplanmıştır

Bu konu ile ilgili uzmanlarımız bireyin takıntılara ve buna bağlı  yanlış ve çarpıtılmış inançlarına ilişkin kişide iç görü kazanımı saylayarak daha sağlıklı bir bakış açısı oluşturulması için psikolojik destek vermektedir.