Dikkat eksikliği
ve
hiperaktivite

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE

Dikkat eksikliği bireyin konsantrasyonunu toplayamama, uzun süre bir işe odaklanamama, aşırı dürtüsellik ve aşırı hareketlilik ile karakterize bir sorundur. 

Bu soruna ilişkin destek alınmadığı takdir de sosyal ilişkilerde problemlere, ders başarısında düşme, unutkanlık ve sorumluluklarını yerine getirememe gibi bir çok problemle beraber artarak bireyin günlük hayatta ki işlevselliğinin bozulmasına neden olmaktadır. 

DEHB si olan danışanlarda görülen bazı özellikler;

Dikkatsizlik; danışanın yaptığı işe olan konsantrasyonunun kısa sürmesi, çevresel faktörlerden kolayca etkilenerek yapılan işe ara vermesi, kitap, kalem silg,i gibi eşyaların kaybedilmesi, ödevlerin ve sorumlulukları unutulması gibi belirtilerdir.

Dürtüsellik; danışanın bir işin sonucunu, sonrasında ona kazandıracaklarını ve kaybettireceklerini hesaplamadan aceleci davranışlar sergilemesi, sırasını beklememesi, konuşmalarda söz kesmesi, isteklerini erteleyememesi gibi davranışlarla işlevselliğinin bozulmasıyla ilişkilidir.

Hareketlilik; çocuğun yerinde duramaması, bir işi yaparken sürekli bahanelerle kalkması başka şeylerle uğraşarak odaklanmayı zorlaştırıcı davranışlarda bulunmasıdır. 

Bu problemleri en az iki farklı ortamda yaşıyorsanız ( okul ve ev gibi)  en azından bir dikkat testi ile değerlendirilme yapılmasında fayda vardır.

                                                                                                        Daha Fazla Bilgi İçin: