Akıcı konuşma bozukluğu

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

AKICI KONUŞMA BOZUKLUĞU

Akıcı Konuşma Bozukluğu = Kekemelik

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında ya da ritminde bozukluk olması ile seyreden bir konuşma bozukluğudur.

Kekemeliğin ortaya çıkışı ya da şiddeti, bireyin içinde bulunduğu ortama göre değişebilir. Psikolojik streslerin yoğun olduğu durumlarda artar.

‘KEKEME’ İÇİN TANI ÖLÇÜTLERİ:

Aşağıdakilerden birinin ya da birden fazlasının sık ortaya çıkması ile belirlenebilir.

  • Ses ve hece yinelemeleri
  • Sesleri uzatma
  • Ünlemlemeler
  • Sözcüklerin parçalanması
  • Dolambaçlı yoldan konuşma (söylenmesi sorunlu sözcüklerden kaçınmak için bu sözcüklerin yerine başka sözcükler kullanma)
  • Sözcükleri aşırı bir fiziksel gerginlikle söyleme
  • Tek heceleri sözcük yinelemeleri

TEDAVİ SÜRECİNDE:

      Kekemelikte en sık kullanılan tedavi yaklaşımları, davranış modifikasyonu, nefes egzersizleri, ses egzersizleri, gevşeme ve rahatlama teknikleri tedavisidir.

      Konuşma tedavisi konuşma hızını ayarlama, konuşmaya başlamayı ve geçişleri kolaylaştırma, ritim düzenlemesi ve ses yüksekliğinin kontrolü gibi yöntemleri içerir. Kekemelikte düzensiz solunum sıklıkla görülür. Konuşma sırasında solunum düzenlenmesi üzerine de çalışılır.

      Benlik saygısının azalması ya da kaçınma davranışları gibi ikincil sorunlar varsa psikoterapi yararlı olur. 

Bireyin düzgün konuşması için sürekli zorlanmaması, konuşurken sabırla dinlenmesi, konuşmanın kesilmemesi, alay etme, utandırma, zorlama gibi yetersizlik duygularını pekiştirici tutumlardan kaçınılması gerekir.

      Ailenin aşırı titiz, düzenli, denetimci ve kuralcı tutumu gevşetilmelidir. Kekemelik tedavisinde amaç sadece kekemeliğin geçmesi değildir. Tedavi daha çok ikincil sorunlara ve benlik saygısını korumaya yönelik olmalıdır.

     Danışmanlık süreci, aileden öykü alma, akıcı konuşma bozukluğu yaşayan bireyle görüşülüp değerlendirme ile başlamakta ve ilerleyen seanslarda birincil sorun için egzersizler ve teknikler uygulanmakta ve ödevler verilmektedir. 

Her seans ikincil problemler için psikolojik değerlendirme ve destek sağlanmaktadır.

Akıcı konuşma bozukluğu bir ‘ hastalık ‘ değildir ve bütünüyle ele alınması gereken psikolojik ve davranışsal bir sorundur. 

Uzmanımız Psk.  Eda Görevin, bu konuda kurumumuzda hizmet sunmakta, yapılandırılmış seanslarla sizlerle işbirliği içinde destek sağlamaktadır.

                                                                                                        Daha Fazla Bilgi İçin: