Sınav kaygısı

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

SINAV KAYGISI

Kaygı, tüm bireylerin hayatının belirli dönemlerinde korku verici ve tehdit altında hissedeceği bir duruma karşı verdiği ruhsal ve bedensel bir tepkidir.Bu duygu bazen öğrencilerin sınava hazırlık döneminde sınava hazırlanırken, sınav esnasında ve sonrasında yaşadıkları duyguların tümüdür. Sınav kaygısı kişinin sınav anında bilgiyi doğru kullanamamasına neden olan kaygıdır.

Bu kaygılı süreci etkileyen faktörler;

  • Rekabet ortamı
  • Plansız çalışmalar
  •  Sosyal çevre ve baskısı
  •  Kişinin mükemmeliyetçi yapısı
  • Zaman yönetiminde sorun yaşanması
  •  Kişinin geçmişten getirdiği yetersizlik duygularıdır.

Biz Lena psikoloji merkezi olarak bu sınav sürecinde bireylerin olumsuz düşüncelerinin yerine daha olumlu ve sağlıklı düşünceler geliştirmesi, kendine daha gerçekçi hedefler belirlemesi, zaman yönetimini ayarlaması, sınavın bir ölüm kalım meselesi olmadığı sadece hedefe giderken bir araç olduğu konusunda psikolojik destek ve konsantrasyon çalışmaları ile yanınızdayız.