Psikolog nedir?

Psikolog Nedir?

Bir psikolog, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen, bunları anlamak ve iyileştirmek için eğitim almış bir uzmandır

Psikologlar genellikle bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sağlıklarını değerlendirir, tanı koyar ve tedavi ederler.

Psikologlar genellikle çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ve farklı terapi yöntemlerine hakim olabilen kişilerdir.

Psikolog ilk seans da neler yapar?

Psikologlar ilk seansta genellikle standart bir süreci takip eder. Bu standartlar psikologlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Psikologların ilk seans da ne yaptığının cevabını aşağıda ki maddelerde yer almaktadır.

Karşılama ve Tanışma: Psikolog, danışanı sıcak bir şekilde karşılar, kendini tanıtır ve danışanın da kendini tanıtmasını sağlar. Bu aşamada, karşılıklı güven ve rahatlık ortamı sağlanmaya çalışılır.

Gizlilik ve Sınırların Açıklanması: Psikolog, danışanla arasındaki gizlilik politikalarını ve seans sınırlarını açıklar. Danışanın kendini güvende hissetmesini sağlayarak terapi sürecine başlangıç yapar.

Hedef Belirleme: Psikolog, danışanın terapiye gelme amacını ve beklentilerini öğrenmeye çalışır. Danışanın sorunlarını ve hedeflerini belirlemek, terapinin ilerleyişi için önemlidir.

Geçmiş ve Güncel Durumun İncelenmesi: Psikolog, danışanın geçmişteki deneyimlerini ve şu anda yaşadığı duyguları, düşünceleri ve davranışları anlamak için sorular sorabilir.

Duygusal Durumun ve Zorlukların Keşfi: Danışanın duygusal durumunu, zorluklarını ve stres noktalarını belirlemek amacıyla psikolog sorular yöneltebilir.

Motivasyon ve İşbirliği Kurma: Psikolog, danışana terapi sürecinde işbirliği yapmayı ve değişim için motivasyonu nasıl sürdürebileceğini anlatır. Danışanın terapiye katılımını artırmak ve terapi hedeflerine ulaşmak için motivasyonunu destekler.

Tedavi Planı Oluşturma: İlk seansta, psikolog genellikle danışanla birlikte tedavi planı oluşturur. Bu plan, terapi hedeflerini, seans sayısını, terapi yöntemlerini ve ilerleme değerlendirme süreçlerini içerebilir.

İlk seansta, psikologun temel amacı danışanın duygusal hedeflerini belirlemek ve güvenli, destekleyici bir ortam yaratarak terapi sürecine başlamaktır.

Bu aşama, danışanın psikologla olan ilişkisini kurması ve terapiye nasıl devam edeceğine dair bir anlayış geliştirmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Psikologlar hangi testleri yapar?

Psikologlar danışanların ihtiyaçları doğrultusunda birçok test uygulamaktadır. Bu testler danışanın sorun yaşadığı konu üzerinde değerlendirme,detaylandırma ya da çözüm odaklı testler olabilmektedir.

Psikologların yapabileceği bazı yaygın psikolojik testler aşağıda yer almaktadır:

Zeka Testleri: Zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için kullanılır.

Örneğin, Wechsler Zeka Ölçeği (WISC), Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS) gibi testler zeka düzeyini belirlemek için kullanılır.

Kişilik Testleri: Kişilik testleri, bireylerin kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve davranışlarını anlamak için kullanılır.

Örneğin, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), NEO Kişilik Envanteri (NEO-PI) gibi testler kişilik yapısını değerlendirir.

Duygudurum Değerlendirme Ölçekleri: Depresyon, anksiyete, stres gibi duygusal durumları değerlendirmek için kullanılan ölçeklerdir.

Beck Depresyon Envanteri (BDI), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAM-A) gibi ölçekler bu kategoriye girer.

Davranış Değerlendirme Testleri: Özellikle çocuklarda veya gençlerde davranış sorunlarını, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumları değerlendirmek için kullanılır.

Örneğin, Conners Davranış Değerlendirme Ölçeği (CBCL), Aile Gözlem Formu gibi testler kullanılabilir.

Psikolojik Fonksiyonlama Değerlendirmeleri: Günlük yaşam aktivitelerindeki işlevselliği değerlendirmek için kullanılır.

Örneğin, Global İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği (GAF) bu tür bir değerlendirme ölçeğidir.

Projektif Testler: Kişinin altında yatan düşünceleri, duyguları veya motivasyonları anlamak için kullanılan testlerdir.

Örneğin, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, Thematic Apperception Test (TAT) gibi testler projektif testlerdir.

Psikologlar, bu testlerin sonuçlarını kullanarak bireylerin psikolojik durumlarını anlamak ve uygun tedavi veya danışmanlık planlarını oluşturmak için çalışırlar.

Ancak, hangi testlerin kullanılacağı ve testlerin yorumlanması genellikle uzmanlık alanlarına ve spesifik ihtiyaçlara bağlı olarak belirlenir.

Lena Psikoloji Merkezi alanında uzman psikologları ile sizlere tüm bu alanlarda destek olmaktadır.