Özel Öğrenme Güçlüğü

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ (Disleksi)

Disleksi, normal ya da normal üstü zekaya sahip bireylerde görülen, okuma alanında problem yaşama ve akademik olarak sorunlarla karşılaşma durumu olarak bilinmektedir. Disleksi öğrenme güçlüğünün alt türlerinden birisidir.

Öğrenme güçlüğünün diğer alt türleri ise; yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkuli) dur.  Ülkemizde “Özel Öğrenme Güçlüğü” yaşayan bireylerin sayısı oldukça fazladır.

Özel öğrenme güçlüğü aileler ve eğitimciler tarafından fark edilebilecek bir durum olmasına rağmen ailelerin ve eğitimcilerin özel öğrenme güçlüğü hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasından dolayı fark edilemiyor ve bireylerin eğitim hayatlarını olumsuz olarak etkiliyor.

Özel Öğrenme Güçlüğü tedavisinde ilaç kullanılmaz. Tedavi sadece eğitimle gerçekleştirilir. Ancak hiperaktivite veya dikkat eksikliği gibi durumlarda doktor kontrolünde ilaç kullanılır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin ilgi, ihtiyaç, dikkat süreleri göz önünde bulundurulmalı, özel eğitim programlarıyla eğitimler verilmelidir.

Özel öğrenme güçlüğü değerlendirmesi yapılabilen ve tanısı konulabilen bir durumdur. Değerlendirmeler özel eğitim alanında uzman ve değerlendirme testlerine sahip kişilerce yapılabilmektedir. Tanı süreci tıbbi ve eğitsel değerlendirmeler yapılarak konulmaktadır. Tanı konması sadece rehberlik araştırma merkezi ve meslek elemanları, psikiyatristler tarafından yapılmaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Eğitimleri

Çocuklarının özel öğrenme güçlüğü olduğunu düşünen veya fark eden aileler genellikle özel öğrenme güçlüğü testleri yapan kurumlara yönelmektedir. Kurumlarda özel öğrenme güçlüğü testleri yapılarak çocukta herhangi bir özel öğrenme güçlüğü probleminin olup olmadığı anlaşılabilmektedir. Fakat kesin tanı için Rehberlik Araştırma Merkezine (RAM) başvurmak gerekmektedir.

Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimleri aile, bireyin devam ettiği okul ve kurumlardaki öğretmenleri, okul psikologları, okulun rehberlik servisi ile iş birliği yapılarak hazırlanan özel eğitim programlarıyla sağlanmaktadır.