Beden algısı nedir?

Beden algısı, bireyin kendi bedenine ve bedeninin işlevlerine karşı olumlu ve olumsuz duygularının birey tarafından değerlendirilmesidir.

Bu algıyı bireyin yaşı, cinsiyeti, yaptığı iş, sosyoekonomik koşulları hatta mensup olduğu din dahi etkilemektedir.


Beden algısıyla ilgili ilk fikirlerimiz birinci yaştan itibaren yani kendi ve diğerlerini ayırt ettiği andan sonra ortaya çıkar ve ömür boyu değişir ve gelişir.

Mesela dinlediğimiz ilk masalda presin yakışıklı ve güçlü olması, prensesin dillere destan güzelliğinin olması erken yaşta fiziksel özelliklerin önemli olduğu düşüncesini zihnimize yerleştirir.


Bu algı ilerleyen yaşlarda bireyin sosyalleşmesi ve ergenliğe girmesiyle diğer bireyler tarafından beğenilmek, kabul görmek adına daha da yoğunlaşır.


Beden algısını neler tetikler? Neden bedenimizle ilgili olumsuz tutumlar sergiliyoruz?


Örneğin; sosyal medyaya yansıyan ‘0’ beden algısı, herkeste gördüğümüz tek tip yüzler, spor salonlarından yayınlanan kaslı bedenler ve yapılan makyajlar kendi bedeninize ilişkin sorgulamaları da beraberinde getiriyor.

Beğenilmenin, sevilmenin, saygı ve değer görmenin önemli koşullarındanmış gibi algılanıyor.

Çevresel faktörlerle oluşan olumsuz beden algısı nelere sebep olabilir?

Psikolojik Problemler ( Depresyon, Yeme bozuklukları, Sosyal kaygı, OKB, Düşük benlik algısı vb,)
Fizyolojik Problemler (Sağlıksız beslenmeyle birlikte halsizlik, Yoğun ve gerekli olmayan ameliyat öyküleri, Gelişimsel bozukluklar, Bilişsel problemler)
Çevrenizde veya kendinizde nadiren veya sıklıkla bu ve benzeri düşünce ve davranışları gözlemliyorsanız psikolojik destek almak için geç kalmayınız.


Lena Psikoloji Merkezi detaylı bilgi ve iletişim için; 0533 599 53 62

Yorum bırakın