Attentioner İle Dikkatimi Topluyorum Programı

LENA PSİKOLOJİ MERKEZİ

ATTENTİONER İLE DİKKATİMİ TOPLUYORUM PROGRAMI

Bu programın amacı 8-18 yaş arasında ki bireylerin yaşadığı dikkat eksikliğini azaltmak, zaman yönetimi konusunda bireyleri bilinçlendirerek bu problemlerin ortadan kalkması ve azaltılmasını sağlayan 20 seanslık yapılandırılmış bir dikkat çalışmasıdır.

Programda çocuğu görsel ve işitsel uyaranlarla aynı zamanda uyararak beynin birçok bölgesini harekete geçirmek hedeflenir. Programda bireyle ilgili temel amaç; motivasyonunu artırmak, dikkati sürdürmesini sağlamak, kendi başlarına problem çözme yeteneği kazandırmak, öfke kontrolü sağlamak ve bunu günlük hayata uyarlaması konusunda destek olmaktır.

Programın içeriğinde ebeveyn seansları ile de çocuğun günlük hayatta yaşadığı sorunlara ilişkin ailelere psikolojik desteğimiz de yer almaktadır.